Kan min psykolog hjælpe mig med mine alkohol problemer?

Kan min psykolog hjælpe mig med mine alkohol problemer?

Det kan være et farligt spørgsmål at stille til sig selv, eller til sin psykolog, hvis man altså har sådan en. For de fleste psykologer vil måske sige at de sagtens kan hjælpe med alkohol problemer, desværre er fakta at psykologer normalt vis ikke er uddannet i at håndterer alkoholproblemer. I deres grunduddannelse er der ikke inkluderet undervisning i hvordan man behandler alkoholafhængighed eller andre afhængigheds sygdomme for den sags skyld. 

Det betyder i praksis at i stedet for at fokuserer på afhængigheden som problemet, stiller de fleste psykologer andre diagnoser som de så mener er grunden til at den alkoholmisbrugende drikker alt for meget. 

Det kan være diagnoser som for eksempel stress, angst eller depression. Det er bestemt ikke uden grund at de oftest stiller en af de diagnoser, ofte er det på baggrund af grundige tests for eksempel stress test, angst test eller depressions test. 

Her vil en person med et stort alkoholmisbrug eller en alkoholafhængig stort set altid scorer højt i en af testene eller måske i alle tre test.

Betyder det så bare at psykologen kan behandle for stress, angst eller depression og så forsvinder alkoholafhængigheden? 

Hønen eller ægget?

Det er den gamle hønen eller ægget problematik, hvad kom først? 
Begyndte alkoholafhængigheden på grund af stress eller måske på grund af angst? eller begyndte alkoholafhængigheden på grund af en længere depression? Voksede en af de ovenstående problematikker sig til en alkoholafhængighed. Eller opstod stress, angst eller depression på grund af et længerevarende alkoholmisbrug? Det er et faktum at længerevarende alkoholmisbrug forstyrrer hjernens signalstoffer, de signalstoffer der kan være afgørende for om vi udvikler en af den ovenstående diagnoser.

Enhver alkoholafhængig ved også at det er stressende og angstfremkaldende at blive ved med at forsøge at skjule en større og større misbrug. Det er alt sammen vigtige spørgsmål at stille for at kunne opnå et tilfredsstillende behandlings resultat. Det er derfor vigtigt at man kontakter et anerkendt alkoholbehandlingssted for at modtage behandling